29. januar 2018

Kommende økonomidirektør udpeget

Som meddelt den 13. september 2017 fratræder økonomidirektør og CFO Heine Heinsvig
efter eget ønske sin stilling den 30. april 2018 for at gå på pension.

Ny økonomidirektør og CFO i Arkil Holding A/S bliver Dan Jensen. Han kommer fra en stilling
som koncernøkonomidirektør i East Metal, Esbjerg. Før denne stilling har han blandt andet
haft centrale poster i økonomifunktionerne hos Semco Maritime og hos flere selskaber i vindmølleindustrien.

”I Dan Jensen har vi fundet en person med god erfaring fra projektorienterede virksomheder.
Jeg er overbevist om, at Dan kan fortsætte ledelsen af Arkils økonomifunktion, som er kendetegnet
ved fokus på akkuratesse i de administrative funktioner og veldefinerede strukturer i
den løbende økonomiske rapportering”, siger administrerende direktør Jesper Arkil.

Dan Jensen er 42 år. Han tiltræder stillingen den 1. maj 2018.

Spørgsmål kan rettes til Jesper Arkil på tlf. 20 66 93 08.

Med venlig hilsen
Arkil Holding A/S

Agnete Raaschou-Nielsen
Bestyrelsesformand

Læs hele meddelelsen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk