15. april 2015

Kabellægning går i gang til august

Kabellægningen af højspændingsledningerne i Thy, på Thyholm, Mors og Salling går i gang i starten af august. Arkil skal udføre to af ialt seks entrepriser på strækningen for bygherren Energinet.dk, mens Aarsleff udfører fire. Det drejer sig om henholdsvis Sinbjerg-Roslev (cirka 20 km. tracé) og Roslev til Bilstrup (ca. 23 km tracé).

Det er hovedsageligt mandskab fra Stürup i Esbjerg samt Civil Works i Randers, der skal udføre entrepriserne, som forventes færdige i juli 2016.

Det samlede arbejde med kabellægningen på hele strækningen forventes afsluttet i 2018.

Nyhedsarkiv

Se alle nyheder

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk