18. juni 2020

Indstil kandidater til Arkils Hæderspris


Kender du en, som har gjort en særlig indsats for kvinder i byggebranchen? Så kan du nu indstille kandidater til Arkils Hæderspris 2020.
 

Entreprenørkoncernen Arkil søger kandidater til Arkils Hæderspris, der hvert år uddeles til personer eller organisationer, som fortjener en særlig anerkendelse for deres  arbejde med at tiltrække flere kvinder til byggebranchen. Prisen, der i år uddeles ved et særligt arrangement d. 17. september i København, består ud over hæderen af 25.000 kroner.

Arkils Hæderspris, der blev indstiftet og uddelt første gang i 2019, har til formål at skabe fokus på kvinder i bygge- og anlægsbranchen, og ikke mindst den opgave, branchen har med at få højnet andelen af kvinder i byggefaget.

- Vi valgte at indstifte prisen i forlængelse af Dansk Byggeris Kvinderåds anbefalinger, der blev offentliggjort først på året i 2019. Anbefalingerne giver os et godt fundament for det videre arbejde, men det står samtidig også klart, at det bliver et langt, sejt træk for branchen at føre dem ud i livet. Det kræver, at vi holder fokus på opgaven og det fokus vil vi gerne bidrage positivt til med Arkils Hæderspris, siger Jesper Arkil, administrerende direktør i Arkil Holding.

Halvdelen af talentmassen

Også Arkil mærker konsekvenserne af den skæve kønsfordeling i branchen, og det er ifølge direktøren et problem med mange konsekvenser:

- For det første er det uklogt, at vi som branche på forhånd er afskåret fra næsten halvdelen af landets talentmasse, især i en situation hvor mange af os oplever at mangle kvalificeret arbejdskraft. For det andet viser en stor mængde forskning på området, at diversitet gavner enhver virksomhed. Forskellighed og forskellige tilgange til opgaveløsningen øger både innovationen og trivslen blandt medarbejderne. Så der er vægtige argumenter for, at vi som branche lægger en stor indsats i at løfte den opgave.

Alle kan indstille

Arkils Hæderspris består reelt af to priser. Elevprisen, der uddeles til en elev på en af Byggeriet Uddannelser, og Indsatsprisen, der uddeles til personer eller organisationer, som har gjort en særlig indsats for at tiltrække kvinder til branchen. Kandidater til elevprisen nomineres af erhvervsskolerne, mens alle kan indstille kandidater til
Indsatsprisen.

Det er netop Indsatsprisen, man nu kan indstille kandidater til. Det kan man gøre frem til tirsdag d. 4. august på www.arkil.dk.

Priskomitéen

Vinderen udvælges af priskomitéen for Arkils Hæderspris, der i år består af tidligere ligestillingsminister og medlem af Folketinget for Venstre, Karen Ellemann, administrerende direktør for Stark, Britta Korre Stenholt, malermester Helle Johannesen, direktør for GROES og Divérs Nina Groes og Christina Hvid, administrerende direktør for Molio Byggeriets Videnscenter. Formandsskabet varetages for Arkil-familien af kommunikationsrådgiver Vibeke Lund Arkil.

Se mere om Arkils Hæderspris på arkil.dk/hæderspris

Indstil kandidat

 

Kontakt

 
Vibeke Lund Arkil
Formand for priskomitéen

23 24 88 82
va@aptum-ink.dk
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk