23. september 2015

Flotte emissionstal fra asfaltværket i Skrydstrup

Arkil har fra analyseinstituttet FORCE nu modtaget resultatet af de målinger, der er blevet gennemført på asfaltværket på Tingvejen i Skrydstrup, efter skorstenen blev forlænget og
værket ombygget. Målingerne viser, at asfaltværket til fulde lever op til alle grænseværdier for emission af lugt, støv og forurening. 

Værket har i vinter og hen over foråret været igennem en omfattende fornyelse, efter der var konstateret problemer med lugtgener fra det gamle blandetårn. En af de gode sidegevinster ved fornyelsen er, at værket nu er væsentligt mere energieffektivt, og fortsat kan genbruge en stor andel af gammel asfalt i produktionen til gavn for miljøet.

På det lille laboratorium i huset ved siden af selve asfaltværket, hvor der udtages prøver fra produktionen, kan der forekomme en forureningsudledning, som på et lille areal ud mod Tingvejen ligger lidt over de tilladte grænseværdier. På den baggrund har FORCE anbefalet nogle mindre justeringer på laboratoriet, som vil afhjælpe problemet. Dette arbejde igangsættes med det samme.

Læs hele pressemeddelsen

Nyhedsarkiv

Se alle nyheder

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk