2. november 2018

Erfaren mand øger satsning på vejservice

Med ansættelsen af Peder Grønne i Vejservice, er alle sejl sat til for at få flere opgaver inden for vedligeholdelse og afvanding af rabatter og stier.

Peder Grønne er et kendt navn i vejservicebranchen, da han i mange år drev eget firma ved navn Peder Grønne. Virksomheden udviklede blandt andet teknologi til at vedligeholde vejenes rabatter for at sikre en længere levetid på vejen.

En del af Peder Grønnes arbejde var bl.a. at udligne vejnettets rabatter med vejene, således at regnvand ikke løber under asfalten og forårsager revner og sprængninger, men i stedet kan løbe af vejbanen.

”Vi har ledt efter en person, som netop kunne løfte og vækste dette forretningsområde, med henblik på, at det skal blive et større, selvstændigt forretningsområde i Arkil. Det passer samtidig godt ind i vores allerede eksisterende forretning. Vi mener, der er et stort potentiale i at få Peder Grønne ind i forretningen, fordi hans netværk og knowhow inden for branchen og blandt potentielle kunder er stort”, forklarer divisionsdirektør i Arkil Vejservice, Michael Stisen.   

Teknologisk udvikling
I dag bruger Danmark omkring seks milliarder kroner om året på løbende drift og vedligeholdelse af vejnettet. Det er en opgave, der kan være med til at nedsætte udgifterne til nye veje markant og samtidig skabe sikre forhold for bilisterne. Men det er også et område, hvor der, ifølge Peder Grønne, er væsentlige besparelser at opnå.

"Da jeg startede i branchen, så vi ofte fem-seks mand gå i vejrabatten og fylde den med grus for at udligne og jævne rabatten med vejen. Det ser vi stadig folk gøre den dag i dag, hvorimod vi selv klarer det med én bil og én mand," forklarer Peder Grønne om udviklingen inden for vejvedligehold.

I midten af 90’erne fik han EU-patent på den fræserkonstruktion, som hans virksomhed havde udviklet gennem årene. Det er en fræsemetode, der gør det muligt at genanvende materialer. Når en rabat fræses, fjerner man det materiale, der med tiden er skubbet fra vejkanten og længere ud i rabatten. Men i stedet for at tilføre nye materialer for at udjævne rabatten, genanvendes de affræsede materialer samtidig med, at de fræses af. Det sparer både materialer, penge og tid og er blot én af de løsninger, den tidligere maskinsmed har udviklet.

Fra slotsparker til kommuneveje
I oktober 2013 solgte han sin 16 mand store virksomhed til Vejservice i NCC, som efterfølgende blev en del af Infraservices i NCC Infrastructure.

Egentlig var han gået på pension, men en henvendelse fra Arkil satte pensionen på standby for Peder Grønne.

”Jeg har kendt Arkil altid og handlet med firmaet, da vi jo begge har været aktører og specielt før i tiden været samarbejdspartnere på vejservicemarkedet i mange år. Mit job hos Arkil bliver at opdyrke og øge markedet for vejvedligehold særligt inden for rabatvedligehold og afvanding, men også inden for skov og parkstier,” forklarer Peder Grønne.

Divisionsdirektør Michael Stisen forudser en øget efterspørgsel på vedligehold af skovstier og grønne områder, fordi trenden i tiden er, at befolkningen i højere grad gør brug af stierne til motion og rekreative forhold.

”Jeg tror på, at kommunerne og statsskovene har en øget interesse i at holde en høj standard af disse stier, så det er én af grundene til, at vi ser et stort potentiale her,” forklarer Michael Stisen om baggrunden. 

Netop vedligehold af parkstier bliver da også en af Peder Grønnes første opgaver i Arkil.

”Vi skal i gang med at vedligeholde grusstierne i fem slotsparker på Sjælland – herunder Fredensborg Slotspark. Det er en betroet opgave, jeg tidligere har haft stor erfaring med, og som jeg nu kan videreføre i Arkil sammen med rutinerede folk.”

”Derudover skal jeg i høj grad være opsøgende i forhold til kommunerne, og via min erfaring og mit netværk, håber jeg at kunne bidrage med vigtig knowhow og erfaring også inden for maskinudvikling.”

BLÅ BOG

Peder Grønne

Selvstændig siden 1980 med firmaet Peder Grønne

Solgte i 2013 sit firma til NCC Infrastructures

Nyansat i Arkil Vejservice som entrepriseleder

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk