9. november 2016

Endnu en milepæl opnået på Damhusledningen i Hvidovre

Siden sommeren 2015 har Arkils EPB tunneleringsboremaskine arbejdet i Hvidovres undergrund under Sydkærsvej mellem Holbæk Motorvejen og Gammel Køge Landevej.

Arkils EPB maskine borede først lidt over 500 meter med Ø3000/2500mm (Udv./indv.mål) mod syd, og kørte ind i byggegruben på Gl. Køge Landevej i december 2015.

Efter et grundigt servicecheck, blev maskinen geninstalleret og drog på en lang tur på knap 1 km i 6-7 meters dybde mod nord.

Mens vi borede mod nord, blev hele den sydlige del af den store kloaktunnel tilsluttet kloakledningen under Gl. Køge Landevej og Åmarkens pumpestation, de eksisterende kloakker fra sidevejene og de ny anlagte skybrudsanlæg. Det sydlige anlæg består blandt andet et stort sadelbygværk udført som PE cyklonbrønd, bygværk på Gl. Køgelandevej, 2 bygværker på Brostykkevej og 1 stort bygværk på Åmarksvej udført af Bro og Beton, ca. 450 meter nye kloakledninger i Ø315-1200mm udført med traditionel opgravning og 5 tilslutninger er udført i Ø450mm med Arkils nye BM-400T pilotboremaskine. Den sydlige del af anlægget blev sat i fuld drift i efteråret 2016.

Milepæl
Den store milepæl for tunneleringen blev nået den 9. november 2016, hvor EPB boremaskinen ankom til byggegruben i Sønderkær. Vi har nu boret i alt 2,1 km Ø2500/2000mm og Ø3000/2500mm. Det meste af 2017 går nu med at tilslutte de eksisterende kloakker til den nye tunnelledning med blandt andet 4 større betonbygværker, 2 sadelbygværker og adskillige traditionelle kloakbrønde og yderligere pilotboringer.

Tunnelmaskinen køres nu til servicecheck, og fortsætter i Hvidovres undergrund på sektion II, hvor den skal bore endnu 470 meter mod nord, og efterfølgende skal bygges sammen med de 2,1 km kloaktunnel.

Der vil foregå arbejder på Damhusledningen i Hvidovre på sektion I og II forventeligt frem til foråret 2018.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk