28. november 2018

Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2018

ARKIL FASTHOLDER FORVENTNINGERNE

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september2018.

Hovedpunkter for 3. kvartal 2018

  • I 3. kvartal 2018 blev omsætningen 970,4 mio. kr. mod 913,8 mio. kr. sidste år.
  • I de første 9 måneder af 2018 blev omsætningen 2.434,4 mio. kr. mod 2.243,0 mio. kr. sidste år.
  • Primært driftsresultat (EBIT) er i 3. kvartal 2018 realiseret med 79,5 mio. kr. mod 83,6 mio. kr. sidste år.
  • Primært driftsresultat (EBIT) er i de første 9 måneder af 2018 realiseret med 72,0 mio. kr. mod 116,1 mio. kr. sidste år.
  • Resultat før skat er i de første 9 måneder realiseret med 69,8 mio. kr. mod 114,0 mio. kr. sidste år.

 

Forventningerne til 2018 fastholdes

  • Koncernens omsætning for 2018 forventes fortsat realiseret i niveauet 3,3 mia. kr.
  • Resultatet før skat for 2018 forventes fortsat at udgøre i niveauet 90 - 120 mio. kr.

 

Jesper Arkil, administrerende direktør, udtaler:

"Det er lykkedes at fastholde en høj aktivitet i 3. kvartal, med den største aktivitetsstigning i udlandet, og koncernens
EBIT margin i 3. kvartal på 8,2% er på niveau med det forventede. Trods et mærkbart fald i de statslige
investeringer i infrastruktur, er omsætningen i Danmark lidt højere end sidste år, men resultatudviklingen i den
danske del af forretningen, særligt inden for anlæg og fundering, er isoleret set mindre tilfredsstillende. Det modsatte
er tilfældet i udlandet, hvor investeringsniveauet fra offentlig side er stabilt på et højt niveau, og har givet
koncernen gode betingelser for lønsom vækst i udlandet. Udviklingen i 4. kvartal forventes at følge de samme
tendenser."

Læs hele selskabsmeddelelsen

Læs delårsrapporterne

Alle delårsrapporterne

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk