30. november 2016

Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2016

Meddelelse til Nasdaq Copenhagen

Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2016

FORBEDRET INDTJENING I 3. KVARTAL MED REDUCERET AKTIVITET

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2016.
 

Hovedpunkter

  • I 3. kvartal faldt koncernens omsætning i forhold til samme periode sidste år med 6,9% til 881,4 mio. kr.
  • I 3. kvartal blev resultatet før skat 50,4 mio. kr. mod 34,5 mio. kr. sidste år.
  • I de første 9 måneder faldt koncernens omsætning i forhold til samme periode sidste år med 9,6% til 2.187,2 mio. kr.
  • Afvikling af aktiviteter i Civil Works og nedskrivninger på 67,1 mio. kr. i de første 9 måneder af 2016 påvirker som tidligere udmeldt koncernens samlede udvikling negativt.
  • I de første 9 måneder blev resultatet før skat -22,1 mio. kr. mod 38,5 mio. kr. sidste år, hvoraf engangsindtægter sidste år udgjorde 19,9 mio. kr.

 

Forventninger til 2016

  • Arkil Holding A/S forventer nu en omsætning i niveauet 2.900 mio. kr. mod tidligere 3.100 mio. kr. Resultat før skat forventes fortsat realiseret i niveauet -20 mio. kr. til 10 mio. kr. De problemramte projekter og den lavere aktivitet som følge af afviklingen af aktiviteter i Civil Works påvirker som tidligere meddelt forventningerne til helårets resultat før skat negativt med 70-80 mio. kr. i forhold til forventningerne ved årets start.
  • Som tidligere meddelt, er Arkil part i tvister på sporombygningsprojektet på Østfyn og projektet E3001 omhandlende vejbroer på Lolland og Falster. Ledelsen er, på baggrund af juridiske vurderinger fra eksterne rådgivere, af den opfattelse, at koncernens juridiske stilling i sagerne er velunderbygget, men at der altid i sådanne sager er en vis risiko forbundet med processen. Årets resultat kan derfor blive påvirket af udfaldet af sagerne i såvel positiv som negativ retning.


Jesper Arkil, administrerende direktør, udtaler:
”3. kvartal har som ventet givet en væsentlig resultatforbedring i forhold til tidligere kvartaler, hvilket skyldes en god og tilfredsstillende aktivitet i kerneforretningen og markant færre nedskrivninger fra problemramte projekter. Den lavere omsætning skyldes dels afvikling af aktiviteter i Civil Works og dels, at aktiviteten i Tyskland har været lavere end forventet som følge af en lav efterspørgsel i Mecklenburg-Vorpommern. Det sidste af de tre større, problemramte projekter forventes afleveret omkring årsskiftet, hvorefter alene de retslige efterspil henstår”.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til administrerende direktør Jesper Arkil på tlf. 73225050.

Haderslev den 30. november 2016

Arkil Holding A/S
 

Agnete Raaschou-Nielsen
Formand for bestyrelsen

 

Læs hele delårsrapporten

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk