31. august 2018

Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. halvår 2018

HØJERE AKTIVITET, MEN LAVERE MARGINER I DE DANSKE ANLÆGSAKTIVITETER

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2018.

Hovedpunkter for 2. kvartal 2018 og 1. halvår 2018

  • I 2. kvartal 2018 blev omsætningen 964,6 mio. kr. mod 810,9 mio. kr. sidste år.
  • I 1. halvår 2018 blev omsætningen 1.464,0 mio. kr. mod 1.329,2 mio. kr. sidste år.
  • Primært driftsresultat (EBIT) er i 2. kvartal 2018 realiseret med 56,9 mio. kr. mod 64,5 mio. kr. sidste år.
  • Primært driftsresultat (EBIT) er i 1. halvår realiseret med -7,5 mio. kr. mod 32,5 mio. kr. sidste år.
  • Resultat før skat er i 1. halvår realiseret med -9,0 mio. kr. mod 31,4 mio. kr. sidste år.

 

Forventninger til 2018 justeres, som meddelt i selskabsmeddelelse af 23. august 2018

  • Koncernens omsætning for 2018 forventes nu realiseret i niveauet 3,3 mia. kr. (fra 3,0 – 3,2 mia. kr.)
  • Resultatet før skat for 2018 forventes nu at udgøre i niveauet 90 - 120 mio. kr. (fra 110 – 140 mio. kr.)


Jesper Arkil, administrerende direktør, udtaler:
”Som forventet ved indgangen til 2. kvartal har koncernens aktivitet, efter et svagt 1. kvartal, været høj i sommerperioden. Resultatet for 2. kvartal på ca. 57 mio. kr. - svarende til en overskudsgrad på 5,9% - er hæderligt, men alligevel ikke tilstrækkeligt til at leve op til vore egne forventninger fra starten af året. Marginalerne i Danmark er presset af en høj kapacitet og deraf følgende øget prispres på særligt funderings- og vandbygningsprojekter samt på vejbygningsaktivitet. Samme situation gør sig ikke gældende i udlandet, hvor indtjeningen er lidt bedre end forventet. Der forventes en fortsat høj aktivitet resten af året på baggrund af den nuværende ordrebeholdning, hvilket er baggrunden for opjusteringen af omsætningsforventningen. Dette er dog ikke tilstrækkeligt til at løfte indtjeningen til det forventede niveau, hvilket er baggrunden for, at helårsresultatet nu forventes realiseret lavere end forventet ved årets start”.

Læs hele selskabsmeddelelsen

Læs delårsrapporterne

Alle delårsrapporterne

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk