Sekantpælevæg ved Skolen på Grundtvigsvej

Arkil Fundering A/S har i 2016 udført en boret sekantvæg i forbindelse med etablering af en dobbelt parkeringskælder under en ny skolebygning. Arkil udfører udover sekantpælene også alt jord-og kloakarbejdet.

Facts

Projektperiode
2016
Bygherre
Dahl A/S
Kontraktsum
14,6 mio. kroner

Byggegrube i tæt bebygget område

Den samlede opgave handler om opførelsen af en ny skolebygning i fire etager, parkeringskælder i to plan samt tilhørende udearealer.

Arkil Funderings andel af projektet omfattede dimensionering af byggegrubeindfatningsvægge udført som sekantpælevæg i en udstrækning på 140 lbm. Byggegruben er placeret tæt op ad nabobygningen - den eksisterende skole.

Fundamentet

Løsningen med sekantpælevæg er valgt ud fra de aktuelle geotekniske forhold med meget fast moræneler samt ønsket om en støj- og vibrationssvag løsning.

Byggegruben afstives i den midlertidige situation med indborede anker i op til 2 niveauer. Udgravningsdybden i byggegruben er cirka 7 meter.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk