Omfattende broprojekt på Lolland

Arkil opfører 18 nye vejbanebroer på banestrækningen mellem Orehoved og Rødby på Lolland-Falster. Banestrækningen skal udvides fra ét til to spor og elektrificeres.

Facts

Projektperiode
2014-2016
Bygherre
Banedanmark
Kontraktsum
176 mio. kroner

Nye vejbanebroer over hele Lolland

I forbindelse med etableringen af den faste Femern Bælt forbindelse skal de 18 nye vejbanebroer tilpasses i længden, så der er plads til at anlægge to spor og i højden, så der er plads til kørestrøm. Arkil opfører de 18 nye broer i totalentreprise, og kontrakten omfatter også opbygning af en ny vejdæmning samt nedrivning af 17 eksisterende broer.

 

Stram tidsplan

Broerne skal opføres inden for en stram tidsplan og med mindst mulig gene for den øvrige trafik. Derfor opbygges brodækkene af færdigstøbte betonelementer. Elementløsningen er valgt, da den giver størst mulig sikkerhed og færrest gener for både trafikanterne på vejene og skinnerne. Samtidig skal sporene kun spærres i det tidsrum, hvor elementerne bliver løftet på plads. Udførelsesmetoden stiller store krav til detailplanlægningen. Arkil løste i 2011 en lignende opgave for Banedanmark i Taulov, hvor en jernbanebro blev opført af færdigstøbte elementer.

Samarbejde på tværs af afdelinger

Arkil Bro & Beton

Arkil Storprojekter

Arkil Rail står for jernbanesikkerheden på projektet.

 

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk