Næstved Omfartsvej - Susåen

Arkil står for udførelsen af 500 meter af Næstved Omfartsvej Nord, som udgør en del af vejforbindelsen Rettestrup-Rønnede.

Projektet inkluderer tre broer over henholdsvis Susåen, Sydbanen samt Ringstedgade.

Facts

Projektperiode
2014-2016
Bygherre
Vejdirektoratet
Kontraktsum
113 mio. kroner

Veje og tre broer

Udførelsen af Næstved Omfartsvej omfatter foruden selve vejen og de tre broer også en forlægning af Vasegrøften. Dalbroen over engområdet, hvor Susåen løber, er hævet 12 meter over terræn.

Susåbroen opføres i et område, der hører under Naturbeskyttelseslovens §3. Det betyder skrappe krav til beskyttelsen af både Susåen samt til kanosejladsen på åen. Miljøet beskyttes blandt andet ved at inddæmme hele arbejdsområdet, så der ikke skyller sediment ud i vandløbet. Desuden sættes en skærm op hen over åen, så folk ikke kan blive ramt af faldende genstande.

På tværs af afdelinger

Arkil råder over en række divisioner - og har derfor kompetencerne til at løse opgaver inden for et bredt felt af entreprenøropgaver - lige fra bro og beton til miljøteknik, anlæg, asfalt og rail. Afdelingerne i Arkil arbejder på tværs og udnytter hinandens ressourcer i det omfang, det giver mening på et projekt. På Suså-projektet arbejder følgende afdelinger sammen:

Arkil Bro & Beton

Arkil Storprojekter

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk