Erstatningsanlæg Svenstrup

Arkil bygger ny bro og anlægger erstatningsvej i Svenstrup for Banedanmark.

Facts

Projektperiode
2015-2016
Bygherre
Banedanmark
Kontraktsum
41,9 mio. kroner

Ny bro og vej i Svenstrup

Et stort anlægsprojekt i Svenstrup, syd for Aalborg, er ved at tage form. Projektet udspringer af Banedanmarks arbejde med at forbedre jernbanenettet.

Arkil etablerer for Banedanmark en ny bro og erstatningsvej for at undgå den nuværende jernbaneoverskæring midt i byen.

I forbindelse med etableringen udførte Arkils funderingsafdeling spuns- og jordankerarbejde i forbindelse med erstatningsanlægget. Spunsarbejdet omfattede blandt andet vibrering af 170 lbm, montage af strækniveau samt udførelse af 14 stk. jordankre.

Ny vej skal sikre trafikken

Erstatningsvejen bliver ført over jernbanen i drift og Svenstrup Banevej, og slutter til Hobrovej i et nyt T-kryds. Erstatningsanlægget skal erstatte den eksisterende jernbaneoverkørsel på Dall Møllevej i Svenstrup. Den nye vej tilsluttes mod øst Dall Møllevej og mod vest Hobrovej.

Det nye vejanlæg indebærer, at den nuværende jernbaneoverkørsel midt i byen nedlægges, når det nye vejanlæg står klart.

Samarbejde på tværs af afdelinger

Arkil Anlæg

Arkil Bro & Beton

Arkil Fundering og Vandbygning

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk