Vi baner vejen for Odense Letbane

Arkil udfører noget af anlægsarbejdet i forbindelse med Odense Letbane. Arbejdet indebærer bl.a. flytning af vejbaner, cykelstier og fortorve.
Planen er, at Odense Letbane skal køre på skinner i slutningen af år 2020.

Facts

Projektperiode
2018
Bygherre
Odense Letbane
Kontraktsum
21.9 mio. kr.

Den tredje af syv entrepriser

Arkils kontrakt med Odense Letbane er den tredje af i alt syv entrepriser, der er udbudt på anlægsarbejdet med at flytte vejbaner, cykelstier og fortove forud for letbanebyggeriet. Vores kontrakt omfatter især området Rismarksvej samt den nordlige del af Højstrupvej i Odense.

Arbejdet består i at skabe plads langs med det kommende letbanespor i Odense. 

Håndtering af trafikken

Tidligere har man fjernet alle kabler, ledninger og kloak i det kommende letbanetracé. Vores arbejde består i at lave alle vejudvidelserne, flytte fortove, cykelstier og lave krydsombygninger. Det efterlader en bræmme i midten, som skinne-entreprenøren i anden entreprise efterfølgende overtager og lægger skinnerne.

Undervejs i projektet vil der være en del trafikhåndtering og kontakt til de mange private lodsejere, som vi berører.

Hør mere om projektet

Du kan læse meget mere om letbaneprojektet på Odense Letbane's hjemmeside:
https://www.odenseletbane.dk/

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk