Ny spildevandsledning i Ballerup

Arkil Anlæg og Arkil Fundering etablerer en spildevandsledning i Ballerup ved hjælp af pilotrørsboringer i gruber, der er op til 11 meter dybe.

Facts

Projektperiode
2017-2018
Bygherre
Novafos A/S
Kontraktsum
8 mio. kr.

Ny spildevandsledning 11 meter under jorden

Ved denne opgave er Arkil gået i dybden med den kraftige kompaktboremaskine Bohrtec BM-400, der foretager pilotrørsboringer til en 480 meter ny spildevandsledning i centrum af Ballerup. De dybe gruber, hvori arbejdet udføres, er op til 11 meter dybe. De er dels lavet som sænkebrønde, hvor teleskopgravearme løbende opgraver indvendigt i brønden, og dels som sprøjtebetongruber, der støbes undervejs i graveprocessen.

En by-venlig metode

Den opgravningsfrie metode med pilotrørsboringer i 11 meters dybde er med til at genere det bynære miljø i Ballerup mindst muligt. Fordelen ved pilotrørsboringerne viser sig blandt andet ved, at man borer jorden ud i stedet for at fortrænge den. Hermed undgår man opløftede materialer, der ødelægger ovenfor liggende belægninger. Jorden bliver efter udgravningen hejst op ad gruberne. 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk