Musicon Roskilde

I forbindelse med udbygningen af den nye, kreative bydel Musicon i Roskilde, har Arkil udført alt anlægs- og forsyningsarbejdet. I forbindelse med udarbejdelsen af det specialdesignede anlæg er der tænkt forskellige LAR-løsninger ind i projektet.

Facts

Projektperiode
2014-2015
Bygherre
Roskilde Kommune
Kontraktsum
17,5 mio kr.

Omlægning af Rabalderstræde

Arbejdet med at omlægge Rabalderstræde omfattede blandt andet:

  • Jordarbejder
  • Afvandingsarbejder
  • Asfaltarbejder
  • Speciel støbning af beton til skaterområder
  • Fjernvarme
  • Belægningsarbejder
  • Brolægningsarbejder
  • Beplantning
  • LAR-løsninger

Arkitektoniske løsninger

I projektet indgik tre arkitektoniske pladsdannelser hvoraf de to blev dannet ved insitustøbning af betonbelægninger og den sidste plads ved præfabrikerede elementer.

Gennemførelsen krævede detaljeret planlægning og daglig opfølgning under udførelsesfasen da mange af arbejderne foregik i et gammelt industri-område med mange forhindringer. Sammenholdt med et arkitektonisk udfordrende projekt med mange specialkomponenter stillede det store krav til samarbejdet i projektgruppen. 

Sammen med de arkitektoniske krav blev også lokal afledning af regnvand (LAR) tænkt ind i projektet med render, riste og naturlige fald i terrænet, der leder regnvandet væk.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk