Klimatilpasning i Middelfart

Arkils anlægsafdeling i Odense sætter præg på et nyt klimatilpasningsprojekt i Middelfart, hvor lokal afledning af regnvand er omdrejningspunktet.  

Facts

Projektperiode
2017
Bygherre
Klimabyen
Kontraktsum
7,2 mio kr.

Vi klimasikrer kloakken

Projektet handler om at aflede regnvandet på overfladen af villavejene og via særlige bede langs med villavejene i Allékvarteret i Middelfart. Når bedene er etableret sløjfes de gamle rendestensbrønde.

Overfladevandet ledes på overfladen af villavejene og via bedene ned over en sti, der går ned over Vestre Kirkegård og ledes herfra ud i Lillebælt for at aflaste spildevandsledningerne. 

Fire etaper

Ved større og massive regnskyl ledes vandet via et overløb gennem store Ø800 rør ned gennem kirkegården og videre ud i Lillebælt.

I alt er der planlagt fire etaper i Middelfart by.

Vi står for at udføre etape to af fire for bygherren ”Klimabyen”. Klimabyen i Middelfart gennemføres som et partnerskab mellem Middelfart Spildevand A/S, Middelfart Kommune og Realdania

Du kan læse mere om projektet på www.klima-byen.dk

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk