Gentofte sportspark overløbsbassin

Arkil Anlæg og Arkil Fundering & Vandbygning udførte for bygherren Nordvand A/S et rundt overløbsbassin ved Gentofte Sportspark på 2.500 m2, der skulle erstatte et firkantet rørbassin fra 1965.     

Facts

Projektperiode
2014-2015
Bygherre
Nordvand A/S
Kontraktsum
25,8 mio. kroner

Markant overløbsbassin

Det runde overløbsbassin ved Gentofte skulle erstatte et gammelt regnvandsbassin fra 1965 - og i samme ombæring blev der anlagt en pumpeskakt, et pumpehus samt et overløbsbygværk.

Efterfølgende blev det gamle rørbassin fyldt op med rørfyldningsbeton - ialt 1.700 m3.

Arkil Fundering og Vandbygning udførte al spuns- og pælearbejde i forbindelse med etableringen af bassinet.

 

Samarbejde mellem fundering og anlæg

Anlægsarbejdet blev udført af Arkil Anlæg og Arkil Fundering & Vandbygning udførte alt spuns- og pælearbejde i forbindelse med det runde overløbsbassin.

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk