Esbjerg Havn

Esbjerg Havn har gennem de seneste par år oplevet en markant forøgelse af aktiviteterne på havnearealerne

Arkil Stürup har derfor ad flere omgange dels udført belægnings- og kloakeringsarbejde dels gennemført udvidelsesopgaver for Esbjerg Havn.

Facts

Projektperiode
2011 | 2012-2014
Bygherre
Esbjerg Havn
Kontraktsum
4,5 mio. kroner | 58,5 mio. kroner

Udvidelse af Østhavnen

For at imødekomme efterspørgslen på egnede havnefaciliteter besluttede Esbjerg Havn for et par år siden at udvide Østhavnen yderligere.

I forbindelse med anlægsarbejdet blev der modtaget og reguleret 2,0 mio. mindpumpet sand til opbygning af det indvundne areal.

Derudover blev der håndteret 550.000 tons knust granit i forbindelse med belægningen på det nye havneareal.

Der blev indbygget 55.000 tons sprængsten i forbindelse med bygning af moler og skråninger, lige som Arkil Anlæg håndterede en omlægning og forlængelse af 600 meter bækudløb. Endelig blev der etableret et vejanlæg med tilhørende afvanding.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk