Byggemodning - Baltic Pibe

Energinet anlægger arbejdsveje til den kommende kompressorstation ved Everdrup.

I forbindelse med at den store gasledning ”Baltic Pipe” skal gå tværs over Sjælland, udfører Arkil en større byggemodningsopgave i forbindelse med en kompressorstation ved Everdrup på Sydsjælland. I alt 36 hektar skal byggemodnes.

Facts

Projektperiode
2020
Bygherre
Energinet
Kontraktsum
25 mio. DKK

Byggemodning danner grundlag til kompressorstation

I første omgang skal vi anlægge en vej for at man kan komme ind på området. Derudover skal en landejendom med tilhørende avlsbygninger rives ned, inden området ryddes og byggemodnes. Byggemodningen danner grundlaget til den store kompressorstation, der skal sætte tryk på naturgassen på dens vej fra oliefelterne i Norge til forbrugerne i Polen.

Ny vej og ny bro

Samtidig anlæggelse af vejen skal vores Bro & Beton afdeling etablere en lille bro, der skal gå over en å i umiddelbar nærhed af kompressorstationen.

Vi står for arbejdet med at forberede området til kompressorstationen.

Der skal anlægges omkring 1,2 kilometer adgangsveje og det kommende stationsområde skal byggemodnes.

For at mindske generne for de omkringboende har Energinet samtidig søgt om tilladelse til at anlægge jordvolde rundt om kompressorstationen. Det sker ved hjælp af overskudsjord fra byggeprojektet.

Fakta om Baltic Pipe

Baltic Pipe-projektet er et samarbejde mellem Energinet og det polske gastransmissionsselskab Gaz-System S.A. Gasrørledningen består bl.a. af nye gasrør i Nordsøen, Danmark, Østersøen og Polen.

Arbejdet med byggemodning vil stå på indtil udgangen af april 2020 og Baltic Pipes kommende kompressorstation forventes at være klar til at pumpe naturgas til Polen i oktober 2022.

 

 

 

 

 

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk