Kabellægning Skagerak 4

Arkil udførte for Energinet.dk og norske Stattnet kabelarbejdet i forbindelse med etableringen af et nyt 700 kV højspændingskabel mellem stationsanlægget i Kristianssand, Norge og stationsanlægget i Tjele, Danmark.

Facts

Projektperiode
2012 - 2014
Bygherre
Energinet.dk og Nexans Norway A/S
Kontraktsum
40,8 mio. kroner

Landkabel fra Bulbjerg til Tjele

Kabelarbejdet for Energinet.dk skal optimere forsyningssikkerheden mellem Norge og det øvrige Europa. Arkil fik opgaven med at lægge landkablet i jorden på strækningen fra Bulbjerg til Tjele og assisterede med trækning af 10 km landkabel i Norge. Derudover har Arkil trukket det 140 km lange søkabel i land i begge ender på vegne af kabelleverandøren Nexans Norway AS.

 

 

Særlige hensyn til natur og dyr

På den ca. 90 km lange landstrækning var der mange steder forhold, der vanskeliggjorde arbejdet. Særligt våde landområder og forekomster af sjældne dyr og planter blev der taget hensyn til. Det betød, at kablet blev trukket i rør, der skulle bores gennem jorden. På hele strækningen blev der udført omkring 250 underboringer, hvoraf den længste var ca. 400 meter. Med i entreprisen var også etablering af muffegrave til samling af kablerne.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk