1. december 2017

Beder Landevej åbnes tre måneder før planlagt

Takket være et godt og smidigt samarbejde mellem Arkil og Aarhus Vand kan Beder Landevej åbnes for trafik igen tre måneder før planlagt.


Beboere og trafikanter i Beder har fået en tidlig julegave i form af en tidlig afslutning på et omfattende vejarbejde. Fredag den 1. december åbnede hovedvejen i Beder, Beder Landevej, igen for gennemkørsel, efter vi siden starten af oktober har været i gang med et omfattende gravearbejde for bygherren Aarhus Vand.

Vejarbejdet har betydet, at landevejen har været totalt spærret for gennemkørende trafik, hvilket har betydet omkørsel og generelle gener både for trafikanter, beboere og virksomheder på strækningen.

Klimatilpasning

Baggrunden for afspærringen er et omfattende gravearbejde i forbindelse med et klimatilpasningsprojekt, som Arkil udfører i partneringsamarbejde med Aarhus Vand. Projektet går ud på at adskille regnvand og spildevand, som hidtil er blevet ledt igennem samme rørsystem.

At tre måneder har kunnet barberes af projektet, skyldes i høj grad medarbejdernes engagement, og at hovedledningen er udført med styrede underboringer på projektet, forklarer formand Flemming Holm.

"Vi plejer at bruge styrede boringer i mindre dimensioner, men her foreslog vi Aarhus Vand at udbrede det i fuld skala og lave styrede underboringer på hele den 600 meter lange strækning. Det er ret usædvanligt," understreger han.

"Samtidig valgte vi at skyde stikkene ind med jordfortrængningsraketter, hvilket også har sparet os for en masse tid, især fordi vi undgik at grave fortovene op og efterfølgende reetablere veje," forklarer Flemming Holm.

Styret underboring er en ikke helt ukompliceret proces, da man ikke altid kender undergrunden, og man risikerer at ramme sten og andre rør undervejs. Men i dette tilfælde har vi været heldige, konstaterer Flemming Holm.

"Men det allerstørste skulderklap skal vores engagerede medarbejdere have. De har virkelig holdt gejsten oppe og taget en ekstra tørn lige siden sommerferien."

Selvom Beder Landevej nu åbner for trafikken, så er der stadig anlægsarbejde tilbage at gøre i Beder, men det kommer ikke til at genere trafikanter og borgere i samme grad som hidtil.

 

 

FAKTA

Arbejdet på Beder Landevej er sidste etape i Aarhus Vands samlede kloakeringsprojekt i Beder. Projektet med at adskille regnvand og spildevand i de områder af Beder, hvor vandet løber i samme rør, har stået på siden starten af 2015 og afsluttes nu ved udgangen af 2017.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk