8. januar 2019

Arkil stifter hæderspris for flere kvinder i byggeriet

Arkil vil hvert år hædre personer, som har gjort en særlig indsats for at tiltrække kvinder til bygge- og anlægsbranchen. Med hæderen følger en pris på 25.000 kroner.

Kun ni procent af medarbejderne i bygge- og anlægsbranchen er kvinder, og det tal har ikke ændret sig de sidste 20 år. Det er alt for få, og derfor lancerer Dansk Byggeris Kvinderåd i dag en række anbefalinger til, hvordan branchen kan tiltrække flere kvinder og fremadrettet sikre en mere lige kønsfordeling.

I Arkil, der er en af Danmarks største entreprenørkoncerner, oplever man også den skæve kønsfordeling, og det får nu virksomheden til at bakke op om Dansk Byggeris Kvinderåds anbefalinger ved at lancere ”Arkils Hæderspris”, der har til formål at hædre personer, som gør en særlig indsats for at tiltrække kvinder til bygge- og anlægsbranchen. Administrerende direktør Jesper Arkil, der er et af medlemmerne af Dansk Byggeris Kvinderåd, påpeger, at det handler om at sikre fokus:

- Der ligger nu en række anbefalinger, som har potentialet til sikre flere kvinder i bygge- og anlægsbranchen. Der ligger samtidig et stort arbejde foran branchen med at føre anbefalingerne ud i livet. Det er ikke gjort fra den ene dag til den anden, og derfor vil vi i Arkil gerne bidrage til at fastholde fokus på opgaven på en positiv måde ved hvert år at hædre og skabe opmærksomhed omkring personer, der har gjort en særlig indsats på det her område.

To priser
Arkils Hæderspris består reelt af to priser og uddeles første gang i år. Med begge priser følger 25.000 kroner. Den ene uddeles i efteråret til personer eller organisationer, som fortjener en særlig anerkendelse for deres indsats for at tiltrække flere kvinder til bygge- og anlægsbranchen, mens den anden uddeles til en elev på en af Byggeriet Uddannelser. Elevprisen uddeles i forbindelse med DM i Skills, som afholdes hvert år i april måned. DM i Skills er bygge- og anlægsbranchens store Danmarksmesterskab for unge på erhvervsuddannelserne. Her kæmper hvert år omkring 300 unge om at blive landets bedste inden for netop deres fag.

- Vi ser DM i Skills som en oplagt anledning til at uddele elevprisen. Konkurrencen har stor bevågenhed, og her fejrer vi de dygtige, unge mennesker, som er branchens fremtid. Den fremtid skulle gerne have et større, kvindeligt islæt og derfor fokuserer vi naturligvis især på at gøre flere unge kvinder interesserede i branchens uddannelser, siger Jesper Arkil.

Ingen grænser
Til at stå for udvælgelsen af modtagere og uddeling af priserne vil Arkil nedsætte en særlig priskomité bestående af kvinder.

- Priskomitéen får vi på plads i løbet af de kommende måneder, så den er klar til uddelingen i april. Vores plan er, at den skal bestå af både unge og erfarne kvindelige forbilleder, men ikke nødvendigvis af kvinder, som har erfaring fra branchen. Det vigtige for os er, at priskomitéen har øje for, at der i dag ikke er nogen grænser for, hvad kvinder kan og ikke kan. Heller ikke i bygge- og anlægsbranchen, forklarer Jesper Arkil.

FAKTA OM ARKILS HÆDERSPRIS
Arkils Hæderspris består af to priser, som har til formål at hædre personer, som gør en særlig indsats for at tiltrække kvinder til bygge- og anlægsbranchen.

Den ene pris uddeles til en elev på en af Byggeriets Uddannelser. Her opfordres alle byggeriets erhvervsskoler til at indstille en elev, der enten har gjort en særlig indsats for kvinder i branchen eller er et forbillede som håndværker, eksempelvis ved at være særligt initiativtig, innovativ eller god til at samarbejde. Elevprisen uddeles hvert år i april i forbindelse med DM i Skills – bygge- og anlægsbranchens store Danmarksmesterskab for unge på erhvervsuddannelserne.

Den anden pris uddeles i efteråret til personer eller organisationer, som fortjener en særlig anerkendelse for deres indsats for at tiltrække flere kvinder til bygge- og anlægsbranchen. Alle, både private og organisationer, kan indstille kandidater til prisen.

Med begge priser følger, ud over hæderen, 25.000 kroner.

En priskomité bestående af både unge og erfarne kvindelige forbilleder vil stå for udvælgelsen af modtagere samt uddeling af priserne. Priskomitéen sekretariatsbetjenes af Dansk Byggeri, som vil informere yderligere, når der bliver åbnet for indstilling af kandidater.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk