2. november 2017

Arkil skal stå for udvidelsen af Skanderborgmotorvejen

Vejdirektoratet har indstillet Arkil til kontraktindgåelse på udvidelsen af motorvejen mellem Aarhus S og Skanderborg, der skal sikre et tredje spor på motorvejen ved at inddrage midterrabatten. Opgaven blev vundet som en kombination af ”fradrag for overholdelse af tidsplaner og trafikværn” samt billigste pris.

Der er tale om en totalentreprise, der indebærer anlæggelsen af et tredje spor over en 15 kilometer lang strækning, hvor trafikhåndtering og anlægslogistik udgør de største udfordringer.

Herudover skal der etableres et omfattende nyt afvandingssystem med flere regnvandsbassiner langs strækningen.

Projektdirektør i Arkil A/S, Mads Andreasen, glæder sig både over opgaven og timingen.

"Det har stor betydning, at vi vinder dette projekt. Der er i øjeblikket meget fokus på disse sideudvidelser af motorvejsnettet, og det vil være med til at bringe noget ekstra know-how til firmaet," forklarer Mads Andreasen. 

Hele projektet til cirka 100 millioner går i gang i løbet af november måned og skal stå færdigt i løbet af efteråret 2018.

 

FAKTA

Vejdirektoratet skal udbygge den eksisterende motorvejsstrækning mellem Skanderborg Syd og Aarhus Syd fra en firesporet til en sekssporet motorvej. Hele strækningen er omkring 15 kilometer lang.

​Udbygningen fra fire til seks spor planlægges at ske i midterrabatten, fordi den er 12 meter bred på strækningen. Dermed kan motorvejen udbygges indad i stedet for ude i siden. Nødsporene vil derfor blive opretholdt som nødspor efter udbygningen.

Vejprojektet skal være færdigt i løbet af 2019. Men Vejdirektoratet arbejder på at åbne de nye spor for trafik allerede med udgangen af 2018. 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk