23. maj 2016

Arkil fejrer 75 års jubilæum i Haderslev

I år er det 75 år siden, civilingeniør Ove Arkil grundlagde det daværende entreprenørfirma Ove Arkil A/S, i dag Arkil A/S, i Haderslev.

Det var under 2. verdenskrig, og i starten var der trange vilkår for den civilingeniøruddannede unge mand fra København. Men efter krigen kom der for alvor vind i sejlene, fordi hans nej til besættelsesmagten under 2. Verdenskrig kom ham til gode i form af en række store asfalt- og anlægsopgaver for det danske forsvar efter krigen – heriblandt anlæg af Flyvestation Skrydstrup.

Siden er firmaet vokset – og ud over asfaltproduktion, råder Arkil-koncernen i dag over en række kompetencer inden for entreprenørdiscipliner som miljøteknik, fundering og vandbygning, anlægsarbejde, tunnelering, vejservice og bro & beton.

I dag har Arkil-koncernen afdelinger i både Danmark, Tyskland, Irland og tæller cirka 2000 medarbejdere. Men firmaet er fortsat lokalt forankret i det område, hvor det hele startede: Haderslev.

Fra hovedkontoret lige uden for Haderslev styres fortsat administrationen af entreprenørkoncernen, som i dag er blandt landets største.

I anledning af 75 års jubilæet holder Arkil en stor gallafest for alle medarbejdere i Haderslev Idrætscenter lørdag den 28. maj. Godt 1600 medarbejdere med ledsagere deltager i festlighederne. Medarbejderne og firmaet har i fællesskab, i stedet for en jubilæumsgave til firmaet, startet en indsamling via mobile-pay til fordel for den humanitære organisation DINNødhjælp. Donationen vil blive overrakt til DINNødhjælp på jubilæumsaftenen.

Der vil senere på året ske en markering af jubilæet med deltagelse fra offentligheden.

Der er i anledningen af jubilæet skrevet en bog om Arkils 75 års historie ligesom der er lavet en historisk udstilling med fotos fra milepælene i Arkils historie. Begge dele vil blive præsenteret på jubilæumsaftenen i Haderslev Idrætscenter.

Selskabet vil gerne i anledning af jubilæet betænke sin hjemstavnskommune og er således i dialog med Haderslev Kommune og initiativtagerne bag dambådsprojektet om et væsentligt bidrag til dette projekt.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk