12. juni 2015

Arkil A/S satser langsigtet på tunnelering

Tunnelering er en af fremtidens måder at klimasikre store byområder på. Metoden med at bore under jorden er skånsom i tæt bebyggede og trafikerede områder, fordi det generer omgivelserne mindst mulig.

Med anskaffelsen af en stor EPB tunnelmaskine med lukket front understreger Arkil A/S nu sine langsigtede ambitioner om at etablere sig både på det tyske og skandinaviske marked. I forvejen råder Arkil A/S over flere boremaskiner med åben front og andre avancerede maskiner til tunneleringsarbejde.

En EPB tunnelmaskine med lukket front kan arbejde problemløst også i de områder, hvor der er problemer med eksempelvis store mængder grundvand. Med den nye boremaskine i hus kan Arkil A/S operere med langdistancetunnelering på op til en kilometers længde.

- Vi satser langsigtet på tunneleringsopgaver i ind-og udland, og der er allerede lovende kontakter i udlandet, siger diplomingeniør Johannes Müller, Arkil Spezialtiefbau GmbH, der ser med optimisme på fremtiden med tunnelering som en oplagt metode til klimasikring.

Med den nyeste tunnelboremaskine i maskinparken kan Arkil tilbyde en samlet pakke af specialister og specialudstyr, der kan udføre tunneleringsopgaver i både Danmark og i udlandet. Arkil bidrager desuden med ekspertise allerede i planlægningen af tunneleringsprojekter, så udførelsen kan forløbe så optimalt som muligt.

Nyhedsarkiv

Se alle nyheder

Kontakt 

Arkil Spezialtiefbau GmbH
Diplomingeniør Johannes Müller, tlf. +45 40 13 13 50

Læs mere om tunnelering

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk