17. oktober 2012

7 Driftskontrakter med Vejdirektoratet

Børsmeddelelse nr. 07 – 17. oktober 2012

Driftskontrakter med Vejdirektoratet

Arkils flerårige driftskontrakter på statsvejnettet med Vejdirektoratet, som udløber med udgangen af 2012, har været i udbud, og Arkil har genvundet kontrakterne på vejdrift på statsvejene i Syddanmark og på Fyn samt fået tildelt den resterende del af vejdrift på statsvejene i Jylland. På Sjælland har Arkil ikke genvundet kontrakten på selve vejdriften, men har fået tildelt autoværnsentreprisen.

Kontraktsummerne udgør årligt i alt ca. 104 mio. kr., hvilket er en mindre forøgelse i forhold til den hidtidige kontrakt på vejdriftsområdet. Kontraktperioden er 5 år med option på yderligere to. Kontrakten giver ikke anledning til ændringer eller justeringer på koncernens forventninger til fremtiden.

Spørgsmål vedrørende denne henvendelse kan rettes til administrerende direktør Jesper Arkil på tlf. 73 22 50 50.

Med venlig hilsen

ARKIL HOLDING A/S

Jesper Arkil
Adm. direktør

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk