20. april 2011

6 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelslovens § 28a

Børsmeddelelse nr. 06 – 20. april 2011

Indberetning i medfør af Værdipapirhandelslovens § 28a

I henhold til Værdihandelslovens § 28a skal Arkil Holding A/S hermed indberette følgende oplysninger om ledende medarbejderes transaktion med Arkil Holding A/S’ aktier:

Navn Jesper Arkil
Årsag Administrerende dirketør
Udsteder Arkil Holding A/S
Fondskode DK0010025113
Betegnelse Aktier
Transaktion Køb
Handelsdato 20. april 2011
Marked Nasdaq OMX
Antal, stk. 650
Kursværdi i DKK 351.000,00

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Jesper Arkil, tlf. 73225050.
 

Med venlig hilsen

ARKIL HOLDING A/S
 

Jesper Arkil
Adm. direktør

Box 2 content

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk