21. juni 2010

5 Aktierne i Stürup A/S og Arne Hansen A/S overdrages til Arkil A/S

Børsmeddelelser 2010 - nr. 05 den 21. juni 2010

Aktierne i Stürup A/S og Arne Hansen A/S overdrages til Arkil A/S

Arkil Holding A/S overtager med virkning fra 1/7-2010 100% af aktierne i entreprenørvirksomhederne Stürup A/S, Esbjerg og Arne Hansen A/S, Fredericia.

Overtagelsen sker med henblik på at styrke Arkil-koncernens position dels på anlægsmarkedet regionalt i det sydlige og vestlige Danmark, og dels landsdækkende særligt indenfor anlæg og udbygning af såvel transportinfrastruktur som el-infrastruktur.

I 2009 omsatte de to selskaber i alt 225 mio. kr. fordelt på 222 medarbejdere. Overtagelsen vil bevirke, at Arkil Holdings omsætning påvirkes positivt i 2. halvår 2010, mens det først forventes at have positiv indvirkning på indtjeningen efter 2010. Overtagelsen giver således ikke anledning til at ændre de hidtil udmeldte forventninger til resultat for hele 2010.

Der henvises til pressemeddelelsen.

Spørgsmål kan rettes til administrerende direktør Jesper Arkil, tlf. 73 22 50 50.


Med venlig hilsen

ARKIL HOLDING A/S


Jesper Arkil
Adm. direktør

Box 2 content

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk