21. april 2010

3 Referat fra generalforsamling

Meddelelse til Københavns Fondsbørs

På selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 21. april 2010 blev bestyrelsens beretning og årsrapport godkendt, ligesom der blev meddelt décharge for direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier samt ændring af fristen i vedtægternes § 3a stk. 1 for forhøjelse af aktiekapitalen blev vedtaget.
Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægterne som konsekvens af den nye selskabslov af 12. juni 2009 samt forældelsesloven af 6. juni 2007 blev vedtaget.

Årets overskud tkr. 11.854 i Arkil Holding A/S blev som foreslået disponeret som følger:

Udbytte tkr. 7.370
Overført resultat tkr. 4.844
tkr. 11.854

Den samlede bestyrelse blev genvalgt og selskabets revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev ligeledes genvalgt.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels Arkil som formand.

Der vedlægges de beretninger, som bestyrelsesformand Niels Arkil og administrerende direktør Jesper Arkil fremlagde på generalforsamlingen.


Med venlig hilsen

ARKIL HOLDING A/S


Niels Arkil

Læs hele meddelelsen

Box 2 content

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk