4. januar 2011

1 Reduktion af Danske Bank koncernens ejer- og stemmeandel i Arkil

Børsmeddelelse nr. 01 – 4. januar 2011

Reduktion af Danske Bank koncernens ejer- og stemmeandel i Arkil Holding A/S

Under henvisning til § 29 i Lov om Værdipapirhandel m.v. skal det hermed oplyses, at Danske Bank koncernen - herunder Danica Pension Livsforsikringsselskab og Danske Fund FPC - ved salg i dag ikke længere ejer over 5 % af aktiekapitalen eller stemmerettigheder i Arkil Holding A/S.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Jesper Arkil, tlf. 73225050.

 

Med venlig hilsen

ARKIL HOLDING A/S

 

Jesper Arkil

Adm. direktør

Box 2 content

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk